Banner Slider 2 MEDIM CT phoi

Số liệu trung tâm chẩn đoán hình ảnh medlatec


 
+1 00 000

 Khách hàng/năm

+50

 Đối tác

+150

 Chuyên gia bác sĩ

+300

 Hệ thống máy CĐHA

Thông tin chẩn đoán hình ảnhChụp cắt lớp vi tính (CTscan)

Giãn não thất

Vừa qua, bệnh viện Đa khoa MEDLATEC có tiếp nhận một nam bệnh nhân N.V.T 64 ...