LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN 49 - NĂM 2023

Ngày 05/12/2023

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH MEDLATEC

TUẦN 49 NĂM 2023

 

STT

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

CHUYÊN GIA

BÁO CÁO VIÊN

LINK

1

16h-16h45

Thứ 4,

6/12/2023

Thảo luận ca bệnh bất thường

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Thái Khắc Châu

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

BS Võ Thanh Sơn

BS Nguyễn Thị Duyên

Qua TEAMS:

Tại link này

2

16h30-18h

Thứ 5,

7/12/2023

Kỹ thuật MGIT trong chẩn đoán lao

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Hoàng Thị Phượng

ThS.BSNT Trần Hữu Đạt

Liên hệ ThS.BS Phạm Thị Hà Giang

ĐT: 0338742539

3

16h-18h

Thứ 6,

8/12/2023

Kỹ thuật chụp MRI khớp khuỷu tay đánh giá dây chằng bên trụ trong chấn thương

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Trần Công Hoan

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

KTV Lâm Việt Anh

Qua TEAMS:

Tại link này