LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN 42 - NĂM 2023

Ngày 17/10/2023

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH MEDLATEC

TUẦN 42 NĂM 2023

STT

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

CHUYÊN GIA

BÁO CÁO VIÊN

LINK

1

16h-16h45

Thứ 4,

18/10/2023

Rút kinh nghiệm kỹ thuật ca chụp MRI động mạch cảnh- sọ não

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Thái Khắc Châu

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

KTV Phan Văn Huy

Qua TEAMS:

Tại link này

2

16h30-18h

Thứ 5,

19/10/2023

Đào tạo app MyMEDLATEC

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

ThS. Bùi Lê Hà

Liên hệ ThS.BS Phạm Thị Hà Giang

ĐT: 0338742539

3

16h-18h

Thứ 6,

20/10/2023

Kỹ thuật chụp MSCT động mạch phổi

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Trần Công Hoan

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

KTV Phạm Xuân Hải

Qua TEAMS:

Tại link này