Chụp cộng hưởng từ (MRI)

Chụp MRI mất bao lâu?

Chụp MRI mất bao lâu?

Ngày 15/07/2023