Chụp X-Quang

Viêm Xoang

Viêm Xoang

Ngày 19/01/2024

Giãn phế nang

Giãn phế nang

Ngày 09/12/2023