Banner Slider 2 tet CT phoi tuyen dung

Số liệu trung tâm chẩn đoán hình ảnh medlatec


 
+2 00 000

 Khách hàng/năm

+3100

 Đối tác

+150

 Chuyên gia bác sĩ

+350

 Hệ thống máy CĐHA

Thông tin chẩn đoán hình ảnhSiêu âm

Xoắn phần phụ

Xoắn phần phụ là trường hợp buồng trứng xoắn và đôi khi xoắn cả ống dẫn trứng ...