LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN 47 - NĂM 2023

Ngày 21/11/2023

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH MEDLATEC

TUẦN 47 NĂM 2023

STT

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

CHUYÊN GIA

BÁO CÁO VIÊN

LINK

1

16h-16h45

Thứ 4,

22/11/2023

Thảo luận ca bệnh bất thường

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Thái Khắc Châu

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

BS Nguyễn Thị Thùy Linh

Qua TEAMS:

Tại link này

2

16h30-18h

Thứ 5,

23/11/2023

Home care - Dịch vụ bác sĩ tại nhà MEDLATEC

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

BS Hoàng Tính

Liên hệ ThS.BS Phạm Thị Hà Giang

ĐT: 0338742539

3

16h-18h

Thứ 6,

24/11/2023

X quang toàn trục

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Trần Công Hoan

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

BSCK I Võ Thanh Sơn

Qua TEAMS:

Tại link này