LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN 38 - NĂM 2023

Ngày 18/09/2023

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH MEDLATEC

TUẦN 38 NĂM 2023

STT

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

CHUYÊN GIA

BÁO CÁO VIÊN

LINK

1

16h-16h45

Thứ 4,

20/09/2023

Thảo luận ca bệnh bất thường

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Thái Khắc Châu

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

ThS. BS Phạm Như Ánh

ThS.BS Lê Quỳnh Sơn

Qua TEAMS:

Tại link này

2

16h30-18h

Thứ 5,

21/09/2023

"Các phương pháp điều trị thoát vị bẹn"

GS.TS Nguyễn Anh Trí

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

TS Hoàng Văn Hậu

BSCK II Nguyễn Văn Thưởng

Liên hệ ThS.BS Phạm Thị Hà Giang

ĐT: 0338742539

3

16h-16h45

Thứ 6,

22/09/2023

Tiếp cận mamo

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Trần Công Hoan

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

BSCK I Nguyễn Việt Dũng

Qua TEAMS:

Tại link này