LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN 37 - NĂM 2023

Ngày 11/09/2023

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH MEDLATEC

TUẦN 37 NĂM 2023

STT

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

CHUYÊN GIA

BÁO CÁO VIÊN

LINK

1

16h-16h45

Thứ 4,

13/09/2023

Thảo luận ca bệnh bất thường

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Thái Khắc Châu

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

ThS. BS Nguyễn Trí Kiên

BSCK I Nguyễn Việt Dũng

Qua TEAMS:

Tại link này

2

16h30-18h

Thứ 5,

14/09/2023

"Cập nhật kiến thức mới nhất về điều trị thận đa nang"

GS.TS Nguyễn Anh Trí

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Nguyễn Minh Núi

BSCK I Nguyễn Thị Mỹ Lệ

BSCK I Hồ Mạnh Linh

Liên hệ ThS.BS Phạm Thị Hà Giang

ĐT: 0338742539

3

16h-16h45

Thứ 6,

15/09/2023

Chụp Cắt lớp vi tính động mạch phổi

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Trần Công Hoan

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

KTV Trần Đình Dũng

Qua TEAMS:

Tại link này