LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN 41 - NĂM 2023

Ngày 10/10/2023

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH MEDLATEC

TUẦN 41 NĂM 2023

STT

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

CHUYÊN GIA

BÁO CÁO VIÊN

LINK

1

16h-16h45

Thứ 4,

11/10/2023

Thảo luận ca bệnh bất thường

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Thái Khắc Châu

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

KTV Phan Văn Huy

Qua TEAMS:

Tại link này

2

16h30-18h

Thứ 5,

12/10/2023

Đào tạo app MyMEDLATEC

GS.TS Nguyễn Anh Trí

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

ThS. Bùi Lê Hà

Liên hệ ThS.BS Phạm Thị Hà Giang

ĐT: 0338742539

3

16h-18h

Thứ 6,

13/10/2023

Chẩn đoán hình ảnh Bệnh lý cột sống

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Trần Công Hoan

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

BSCK I Nguyễn Việt Dũng

TS.BS Phạm Mạnh Cường

Qua TEAMS:

Tại link này