LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN 45 - NĂM 2023

Ngày 06/11/2023

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH MEDLATEC

TUẦN 45 NĂM 2023

 

STT

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

CHUYÊN GIA

BÁO CÁO VIÊN

LINK

1

16h-16h45

Thứ 4,

8/11/2023

Thảo luận ca bệnh bất thường

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Thái Khắc Châu

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

BSCKI Phạm Thị Yến

BS Trần Huy Dương

Qua TEAMS:

Tại link này

2

16h30-18h

Thứ 5,

9/11/2023

Cập nhật giá trị của xét nghiệm trong bệnh viêm cơ tự miễn

GS.TS Nguyễn Anh Trí

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh

Liên hệ ThS.BS Phạm Thị Hà Giang

ĐT: 0338742539

3

16h-18h

Thứ 6,

10/11/2023

X quang toàn trục

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Trần Công Hoan

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

BSCK I Võ Thanh Sơn

Qua TEAMS:

Tại link này