LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN 29 - NĂM 2023

Ngày 17/07/2023

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH MEDLATEC

TUẦN 29 NĂM 2023

STT

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

CHUYÊN GIA

BÁO CÁO VIÊN

LINK

1

16h-16h45

Thứ 4,

19/07/2023

Thảo luận ca bệnh bất thường

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Thái Khắc Châu

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

BSCKI Nguyễn Việt Dũng

BS Nguyễn Tiến Nam

Qua TEAMS:

Tại link này

2

16h30-18h

Thứ 5,

20/07/2023

"Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý loãng xương"

GS.TS Nguyễn Anh Trí

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Nguyễn Thị Mai Hồng

ThS.BSNT Lê Thị Thảo

Liên hệ ThS.BS Phạm Thị Hà Giang

ĐT: 0338742539

3

16h-16h45

Thứ 6,

21/07/2023

Các thông số cơ bản trong cắt lớp vi tính

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS Trần Công Hoan

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh

KTV Lương Văn Phong

Qua TEAMS:

Tại link này